Excellent SME

Cenik


Letna cena certifikata »Excellent SME Slovenia«, ki velja eno(1) leto od podelitve in se ob doseganju zahtevanih pogojev za pridobitev avtomatsko podaljšuje, znaša od 1.2.2014 dalje 297 EUR. Člani Gospodarske zbornice Slovenije imajo na ceno 10% popusta. Cena vsakega dodatnega certifikata na drugi spletni strani z drugo domeno, ki je v lasti istega podjetja, je 39 EUR. QR koda z logotipom »Excellent SME Slovenia« je brezplačna. Navedene cene ne vsebujejo DDV.

Cena certifikata pokriva uporabo informacijske tehnologije za uporabo, objavo in nadzor nad spletnim certifikatom, stroške povezane z izdelavo bonitetnega poročila in stalnim nadzorom izpolnjevanja pogojev za uporabo certifikata.

Splošni pogoji


Pridobitev in uporaba certifikata Excellent SME Slovenia, ki vključuje spletni certifikat, QR kodo z logotipom Excellent SME Slovenia in bonitetno poročilo naročnika, so opredeljeni v Splošnih pogojih za pridobitev in uporabo certifikata Excellent SME Slovenia, april 2014.

Celotno besedilo najdete v priloženem dokumentu.


Pripeti dokumenti